Home / گزارش ها / الاحواز / از دزدی آب تا خشک شدن رودها

از دزدی آب تا خشک شدن رودها

از پروژه‌های سرقت آب رود کارون گرفته تا طرح تخلیه رودها، همگی باعث بروز فاجعه‌ای زیست محیطی در رود کارون و کمبود آب در احواز اشغالی شده است.

پروژه‌های انتقال آب[دزدی آب] برای شهرهای فارس نشین از جمله یزد، کرمان، اصفهان که از آن بعنوان پروژه “بهشت آباد(نام یک قبرستان در الاحواز پایتخت) یاد می‌شود، در تصمیم جلسه‌ای که در تاریخ 4 نوامبر 2019 در دفتر معاون روحانی جنایتکار برگزار شد، تصویب گردید، یکی از مهمترین دلایل خشک شدن رودها در الاحواز تحت اشغال ایران اشغالگر است.

این نام طعنه‌آمیز برای این پروژه در واقع همان عواقب و پیامدهای جدی را اشاره می‌کند که حیات این رود را بزودی خواهد گرفت. و تهدیدی واقعی برای اکوسیستم و نابودی تنها منبع مصرف آب شرب برای شهروند الاحوازی است. بدین معنا که بوسیله آب این رود شهرهای خشک خود را آباد خواهند کرد و احواز اشغالی را تبدیل به گورستان.

اين رود تنها منبع اصلی آب شرب شهروندان و همچنین چرخه اکوسیستم و آبیاری اراضی کشاورزی در الاحواز اشغالی را تأمین می‌کند.

وجود این پروژه‌های نابودگر همچون “پروژه بهشت آباد” باعث کمبود 6 میلیارد متر مکعب آب از رودخانه کارون شده است. تأثیر اجرای آن در دوره‌های زمانی گذشته برای اشباع زاینده‌رود اصفهان چنان بود که باعث بروز خشکسالی صنعتی در الاحواز اشغالی و کمبود شدید آب آشامیدنی برای شهروندان را به وجود آورد.

فعال رسانه‌ای: ابو فواد الاحوازی

مترجم: خالد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

https://www.youtube.com/watch?v=9DfPOjXjmEk&feature=youtu.be

About Admin

Leave a Reply