تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / گزارشی از وضعیت بحرانی مردم احواز اشغالی واعتراضها برای آب را منتشر کرده و به سیاستهای سرکوبگرانه رژيم اشغالگر ایران و پاسخ خشونت بار به مردم معترض پرداخته است

گزارشی از وضعیت بحرانی مردم احواز اشغالی واعتراضها برای آب را منتشر کرده و به سیاستهای سرکوبگرانه رژيم اشغالگر ایران و پاسخ خشونت بار به مردم معترض پرداخته است

در این گزارش به اعتراض مردم منطقه غیزانیه احواز پایتخت و بستن جاده اصلی و سپس سرکوب آنها توسط نیروهای امنیتی رژیم اشغالگر ایران اشاره شده و به شهر مشعور پرداخته که در قیام آبانماه نیز شاهد سرکوب خونین مردم و جوانان توسط نیروهای امنیتی رژیم اشغالگر ایران سرکوبگر بوده است.
۲۶ مه ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply