تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / خودکشی معلم بازنشسته در ابو بوشهرين احواز اشغالی

خودکشی معلم بازنشسته در ابو بوشهرين احواز اشغالی

خودکشی معلم بازنشسته در ابو بوشهر احواز اشغالی

یکی از فرهنگیان ابوشهر احواز اشغالی بود بخاطر مشکلات فراوان منجمله مشکلات اقتصادی با طناب دار به زندگی خود پایان داد.
۲۹ مه ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This