جغرافياي ايران جعليجهان

اعتصاب کارگران راه آهن اراک شرکت جوش گستر

پنجشنبه 8 خرداد 99
اعتصاب کارگران راه آهن اراک شرکت جوش گستر در اعتراض بە عدم دریافت دوماه حقوق معوقە و مزایای شغلی سال گذشتە

فواد فرج پور
WWW.ALAHWAZ.COM

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا