Home / جغرافياي ايران جعلي / مرگ یک دانشجوی پزشکی زیر شکنجه ماموران اداره اطلاعات رژیم اشغالگر ایران در کرمانشاه اشغالی

مرگ یک دانشجوی پزشکی زیر شکنجه ماموران اداره اطلاعات رژیم اشغالگر ایران در کرمانشاه اشغالی

بە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ٢٩ خرداد ٩٩ ادارە اطلاعات رژیم اشغالگر ایران درکرمانشاه اشعالی خانوادە یک جوان اهل جوانرود به نام خلیل مرادی ٣٢ سالە را مطلع کردە است کە فرزندشان در یک سانحە رانندگی جانش را از دست دادە است.

خلیل مرادی اصالتا اهل ثلاث باباجانی، ساکن جوانرود و دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اشغالی بودە کە آبان ماه ١٣٩٧ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات رژیم اشغالگر ایران در کرمانشاه اشغالی بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم اشغالگر ایران بازداشت شدە است.

بە گفتە یک منبع نزدیک بە خانوادە مرادی، خلیل مرادی در حین بازداشت در یکی از داروخانە های کرمانشاه مشغول کار بودە و از زمان بازداشت خانوادەاش نتوانستەاند هیچ گونە ارتباطی با وی برقرار کنند.

این منبع کە بە دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود اعلام کرد کە، خانوادە مرادی که خود”خانوادە خلیل مرادی “ می باشند، طی ماه گذشته با پرداخت وجهی به یکی از مقامات دولتی مطلع شدند که فرزندشان با اتهامات نامشخص در بازداشت اداره اطلاعات کرمانشاه اشغالی است.
۱۹ ژوئن ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply