الاحوازويديوها

فساد و بی کفایتی جمهوری جعل و دروغ و قتل و غارت عامل اصلی حوادثی هستند کە اتفاق می افتند.

اگر رهبر کثیف نظام آخوندی و فرزندش بزرگترین اختلاسگران و فاسدان این جغرافیای جعلی نبودند، فساد هم در دیگر بخشهای دولتی نفوذ نمی کرد.

نشت گاز از لولە های غیر استاندار در مسجد سلیمان از توابع احواز اشغالی یک خانوادە را در آتش سوزاند. حال این خانواد وخیم گزارش شدە است.

فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا