تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / حضور کارگران شرکت نیشکر قوماط(سبع اتلال )احواز اشغالی در شصت و پنجمین روز اعتصاب در مقابل ساختمان نماینده نظامی رژیم اشغالگر ایران

حضور کارگران شرکت نیشکر قوماط(سبع اتلال )احواز اشغالی در شصت و پنجمین روز اعتصاب در مقابل ساختمان نماینده نظامی رژیم اشغالگر ایران

حضور کارگران شرکت نیشکر قوماط(سبع اتلال )احواز اشغالی در شصت و پنجمین روز اعتصاب در مقابل ساختمان نماینده نظامی رژیم اشغالگر ایران (فرمانداری) شهر سوس احواز اشغالی

پیام کارگران بە سران فاسد ودزد رژیم اشغالگر ایران : دزدان بخش خصوصی و اختلاسگران را از نیشکر قوماط (سبع اتلال) احواز اشغالی بیرون میکنیم و پس میگیریم.
۱۸ اوت ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

 

About Admin

Leave a Reply

Share This