تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / تجمع پرسنل دانشگاه چمران احواز پایتخت درب سازمان مرکزی دانشگاه چمران احواز پایتخت

تجمع پرسنل دانشگاه چمران احواز پایتخت درب سازمان مرکزی دانشگاه چمران احواز پایتخت

امروز ۱۹ شهریورماه ۱۳۹۹ پرسنل دانشگاه چمران احواز پایتخت به دلیل قطع اضاف کار وسرویس ایاب ذهاب همچنین وضعیت خدمات رفاهی خود اقدام به تجمع درب سازمان مرکزی دانشگاه چمران احواز پایتخت جهت احقاق حق و حقوقشان نمودند
۹ سپتامبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply