الاحواز

حادثه دلخراش برای کارگر احوازی در عیلام احواز اشغالی

اهمال مسئولین بی لیاقت شرکت حفاری منجر به قطع دست کارگر شد

روز سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ طی یک حادثه ناگوار در یک دکل حفاری در<< تنگ بیجار>> در عیلام احواز اشغالی یک کارگر اهل احواز پایتخت بنام کریم.س از ناحیه دست و سر آسیب دید که مسئولین امر بدون اهمیت به جان کارگر وی را در بیمارستان رها کرده و هیچ گونه اقدامی برای اعزام و درمان به موقع آن نکردند تا خانواده وی از احواز پایتخت سر رسیدن و کارگر را برای درمان به تهران اعزام کردند.

پس از گذشت چند روز از بی توجهی مسئولین و پیمانکار دکل حفاری نسبت به اعزام و درمان به موقع کارگر، وی روز گذشته پنج شنبه ۲۰ شهریور۱۳۹۹ در بیمارستانی در تهران بستری شد و دست وی برای جلوگیری از عفونت قطع شد.

یکی از متخصصین پیوند اعضاء گفته بود اگر ۲ یا ۶ ساعت بعد از بروز حادثه، کارگر را به تهران یا استان های همجوار اعزام میشد. پیوند دست انجام میشد و منجر به قطع دست کارگر نمیشد.

اکنون خانواده این کارگر احوازی از دستگاه قضایی، مسئولین و نمایندگان مردم در مجلس رژیم اشغالگر ایران خواستار رسیدگی به این موضوع و برخورد با خاطیان هستند.
۱۱ سپتامبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا