Home / گزارش ها / الاحواز / احواز العربی اشغالی

احواز العربی اشغالی

احواز العربی اشغالی

دردهایت را به که بگویم ای وطن؟

این فیلم که کاری از جوانان دلیر عبادان است، گوشه‌ای بسیار کوچک اما دردآور از رنج و مصیبت‌های تحمیلی است که اشغالگران پست ایرانی نژادپرست بر ملت و مردم احواز اشغالی وارد کرده‌اند.

دزدان و غارتگران و آدمکشان فاسدی که در راس آنها خامنه‌ای کثیف خونریز و دیگر ایادی جنایتکار رذل او، طلای سیاه و گاز و دیگر منابع این خطه پاک عربی را بنام آن دین کثیف شیعی خودساخته شان می‌دزدند و جیب خود و فرزندان حرام زاده شان را پر می‌کنند و یا صرف ویرانی و کشتار ملت‌های منطقه می‌نمایند.
فرزندان نطفه حرامشان را رهسپار آمریکا و کانادا می‌کنند، تا در دنیای سکس و پول به عیش و نوش بپردازند و خودشان در اینجا دم از آخرت و بهشت می‌زنند و هر کس را که برای حق ناچیز خود اعتراضی کند یا در خیابان میکشند یا در زندان.

آخوندها و مجموعه ایران اشغالگر همان فرزندان خلف بازماندهٔ هلاکوخان و چنگیزخان مغول هستند. اینان ماندند تا غارت کنند و تجاوز و چپاول و ویرانی و کشتار را تکمیل تر کنند.

اما بدبخت تر آن کسانی هستند که می‌دانند اما برخلاف دستور الله و دستورات صریح دینشان، مقابله به مثل نمی‌کنند و نسبت به ظلم و ستم ملایان سکوت و ذلیل بودن را اختیار کرده‌اند.

فهد الاحوازی

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This