الاحواز

تصويرى از ساحل رودخانه كارون در احواز اشغالی

سال هاى سال است که بدستور نظام اشغالگر ایران در پیشبرد طرحهای نابودی تمدن و هویت چندهزارساله احواز اشغالی، زباله بيمارستانها، پسماندهای صنعتی و شركت ها را به رودخانه كارون مى ريزند تا باعث آلودگى آب اين رودخانه و نابودی بخش کشاورزی آن شوند.

این مورد تنها یکی از صدها برنامه خصمانه ایران اشغالگر، دشمن ملت عرب احواز اشغالی و دیگر ملت‌های غیرفارس، برای نابودی کامل فرهنگ و تمدن و سرزمین آنها است

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا