Home / گزارش ها / الاحواز / دود متصاعد شده از پالایشگاه عبادان آسمان این شهر را آلوده کرد.

دود متصاعد شده از پالایشگاه عبادان آسمان این شهر را آلوده کرد.

رضا هلالات

دود سیاه متصاد شده از فلرهای پالایشگاه نفت عبادان در روز یکشنبه بخشی از آسمان این شهر را فرا گرفت.

انتشار دود از یکی از مشعل‌ها ناشی از عملیاتی شدن و وارد مدار شدن یکی از واحدهای جدید در این پالایشگاه است.


انتشار دود و آلاینده‌های صنعتی از فلرهای پالایشگاه نفت در آسمان عبادان از ظهر یکشنبه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

همین پالایشگاه تمام نیروهای انسانی که در آن کار میکنند از ساکنین جغرافیای موسو به ایران تأمین شده، که برای خود مردم بومی احواز بجز دود پالایسگاه و تخریب محیط زیست چیزی نسيبشان نمیشود.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

About Admin

Leave a Reply

Share This