Home / گزارش ها / الاحواز / فوری زندانیان زندان‌ تبریز در آذربایجان جنوبی اشغالی برای بار دوم دست به شورش زدند

فوری زندانیان زندان‌ تبریز در آذربایجان جنوبی اشغالی برای بار دوم دست به شورش زدند

زندانیان زندان‌ تبریز در آذربایجان جنوبی اشغالی برای بار دوم دست به شورش زدند


۱۲ نفر از زندانیان شهر تبریز در آذربایجان جنوبی اشغالی بر اثر اصابت گلوله زخمی شده‌اند

۳۰ مارس ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

About Admin

Leave a Reply

Share This