Home / گزارش ها / الاحواز / مسئولان رژیم اشغالگر ایران نامه اخراج کل نیروی بومی و جایگزینی با غیر بومی درمیدان نفتی آزادگان شمال احواز اشغالی در صورت زیر بار نرفتن آنها با حقوق و شرایط فعلی

مسئولان رژیم اشغالگر ایران نامه اخراج کل نیروی بومی و جایگزینی با غیر بومی درمیدان نفتی آزادگان شمال احواز اشغالی در صورت زیر بار نرفتن آنها با حقوق و شرایط فعلی

در میدان نفتی آزادگان شمالی در احواز اشغالی با مدیریت شرکت ملی نفت چین CNPCI که بهره برداری آن توسط شرکت OICO و (ایران افق) که به تازگی با شرکت چینی قرارداد بهره برداری منعقد کرده است شرایط بحرانی را برای پرسنل بومی ایجاد کرده است که با نیروی غیر بومی جایگزین شوند
۱۸ جولای ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This