تازه ترین خبرها
Home / عکس و تعليق / هنوطنم بگذار من نيز آب بنوشم

هنوطنم بگذار من نيز آب بنوشم

سرقت وبه يغما بردن آبهاي خدادادي رودهاي احواز از سوي جلادان وياغيگران عصر ورژيم داعشي تهران كه چون خون در رگهاي ما جاري مي باشند .يك جريمه ي ضد بشري ومخالفتي صريح با تمام قوانين بين الملل و پيامهاي آسماني است. ودر اين راستا جهت جلوگيري وعدم سرقت آبهاي ما وخدشه دار كردن چهره ي زيباي طبيعت احواز جوانان وملت عزيزمان را در راه اندازي تظاهرات خشم ونزول به ساحات وميادين ملي احواز دعوت ميكنيم. تا پيامي باشد براي دشمن اشغالگر و زنده دار كردن وجدان انساني جهانيان باشد.

About مركز اطلاع رسانى الاحواز

Leave a Reply