Home / جغرافياي ايران جعلي / انتخابات ایالات متحده آمریکا

انتخابات ایالات متحده آمریکا

ترامپ:بایدن پیروز شود،ایران اشغالگر صاحب خاورمیانه می‌شود. با رای دیوان عالی پیروز می‌شوم، بورس مانند موشک اوج می‌گیرد!

رئیس جمهور آمریکا:

اگر بایدن [در انتخابات پیروز شود]، چین آمریکا را تصاحب می‌کند و ایران اشغالگر و اخوان [المسلمین] نیز خاورمیانه را صاحب می‌شوند.
اگر سه شنبه پیروز شدیم یا کمی بعد از آن با تشکر از دادگاه عالی پیروز شدیم… شما یک بورس اوراق بهادار را می‌بینید که همچون سفینه فضایی پیش خواهد رفت.

اگر من پیروز شوم،‌شاهد آن خواهید بود که بازار بورس مانند موشک اوج می‌گیرد.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This