Home / جغرافياي ايران جعلي / الیوت آبرامز نماینده ویژه وزارت‌خارجه آمریکا برای ایران/«رژیم ایران فقط به ۱۰میلیارد دلار پول نقد دسترسی دارد که تلاش این رژیم تندرو را برای تأمین بودجه گروه‌های تروریستی مانند حزب‌الله و برنامه هسته‌یی این رژیم، را پیچیده‌تر می‌کند».

الیوت آبرامز نماینده ویژه وزارت‌خارجه آمریکا برای ایران/«رژیم ایران فقط به ۱۰میلیارد دلار پول نقد دسترسی دارد که تلاش این رژیم تندرو را برای تأمین بودجه گروه‌های تروریستی مانند حزب‌الله و برنامه هسته‌یی این رژیم، را پیچیده‌تر می‌کند».

الیوت آبرامز نماینده ویژه وزارت‌خارجه آمریکا برای ایران( جغرافیای جعلی موسوم به ایران ) روز ۹آبان ۱۳۹۹در مصاحبه با واشنگتن فری بیکن گفت: «رژیم ایران فقط به ۱۰میلیارد دلار پول نقد دسترسی دارد که تلاش این رژیم تندرو را برای تأمین بودجه گروه‌های تروریستی مانند حزب‌الله و برنامه هسته‌یی این رژیم، را پیچیده‌تر می‌کند».

وی افزود: «منابع ارزی رژیم ایران بیش از هر زمان دیگر به خشک شدن نزدیک هستند. به‌گفته آبرامز در ماههای آخر دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، آمریکا در حال اعمال فشارهای گسترده‌یی علیه بخش نفت و هسته‌یی رژیم ایران، گروه‌های نیابتی و شبکه‌های مالی این رژیم است».
۳۱ اکتبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This