تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / اعتصاب پرسنل میدان استراتژیک نفتی میسان شمالی ا حواز اشغالی

اعتصاب پرسنل میدان استراتژیک نفتی میسان شمالی ا حواز اشغالی

کلیه پرسنل میدان نفتی میسان شمالی احواز اشغالی به دلیل عدم تحقق وعده های شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC دست از کار کشیده و اعتصاب کرده اند.
لازم به ذکر است پیمانکاری <<ایران افق>> با زد و بند شرکت مهندسی و توسعه نفت جایگزین پیمانکار قبلی گردیده و با سیاست فشار مالی حداکثری روی پرسنل به دنبال منافع خود می باشند.
و باتوجه به وعده های پوچ شرکت مهندسی و توسعه نفت و به تبع آن شرکت <<ایران افق>> از روز شنبه اعتصاب شکل کامل تری به خود گرفته و در صورت عدم تحقق وعده ها این میدان نفتی که با کشور عراق مشترک می باشد از مدار تولید خارج خواهد گردید.
۲۷ نوامبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply