Home / گزارش ها / الاحواز / تداوم بازداشتها در جغرافیای احواز اشغالی

تداوم بازداشتها در جغرافیای احواز اشغالی

یوسف حمزاوی ۲۰ ساله فرزند منصور از اهالی حی تفکیر شهر تستر احواز اشغالی که در قیام ملت عرب احواز اشغالی برعلیه نظام اشغالگر پان فارس شرکت کرده بود توسط نیروهای اطلاعاتی نظام اشغالگر پان فارس بازداشت شد.


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
27/07/2021

 

http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This