Home / گزارش ها / الاحواز / تداوم بازداشتها در جغرافیای احواز اشغالی

تداوم بازداشتها در جغرافیای احواز اشغالی

شاعر رضا صالحی فرزند حامد از منطقه الدریسیه شهر الفلاحیه احواز اشغالی که در قیام ملت عرب احواز اشغالی برعلیه نظام اشغالگر پان فارس شرکت کرده بود توسط نیروهای اطلاعاتی نظام اشغالگر پان فارس بازداشت شد.


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
28/07/2021


http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This