بیانه هاجبهه

اطلاعیه جبهه دمکراتیک مردمی احواز /اعدام شهرنوند عرب احوازی و رهبر فقید جنبش النضال العربی برای ازادی احواز را محکوم میکنیم 

اطلاعیه جبهه دمکراتیک مردمی احواز 

اعدام شهرنوند عرب احوازی و رهبر فقید جنبش النضال العربی برای ازادی احواز را محکوم میکنیم 

انسانهای ازاده  

ملت عرب احواز  

ملل تحت اشغال ایران  

رژیم فاشیست و اشغالگر ایران که دهها سال است با اشغال نظامی احواز و دیگر سرزمینهای ملل غیر فارس روزانه مرتکب جنایت علیه بشریت میشود با اعدام شهروند احوازی سویدی اقای حبیب اسیود از رهبران مبارز ملت عرب احواز و جنبش عربی ازادی بخش احواز بر لیست جنایتهای سیاه خویش جنایت دیگری اضافه نمود.  

انسانهای ازاده  

دولت اشغالگر و توسعه طلب ایران که طی قرن گذشته از طریق اشغال ؛ سرکوب ؛ خفقان ؛شکنجه و اعدام و سیاستهای پاکسازی نژادی تغییر بافت جمعیتی و مصادره ثروتهای ملی ملل تحت اشغال ؛ صدور تروریسم و خرافگرائی و مواد مخدر به منطقه چیز دیگری را در کارنامه سیاه خود ندارد و با ادامه اعدام فرزندان و رهبران ملل تحت اشغال سعی در ادامه عمر ننگین خود و ادامه جنایت علیه بشریت را دارد .غافل از ان است که اعدامها و نقض حقوق بشر نه تنها ضامن بقای فاشیسم و اشغالگری نیست بلکه مبارزه قهرامیزتر و اتحاد ملل و تمامی ازادی خواهان جهان را تنگتر خواهد کرد و همانگونه که نازیسم و فاشیست در اروپا را به زباله دان تاریخ سپرد ؛ فاشیست و جهل اشغالگران ایرانی را در ردیف جنایتکارانی چون هیتلر و موسیلنی قرار خواهد داد. 

فرزندان ملل تحت اشغال ایران  

فرزندان ملت عرب احواز  

اعدام حبیب اسیود رهبر فقید جنبش عربی ازادی بخش الاحواز اولین و اخرین اعدام مبارزان ما نیست و نخواهد بود؛ این اعدامها ازدهها سال  پیش همراه با جنایت اشغال دولت احواز شروع و تا به امروز رهبران بزرگی چون شیخ خزعل و محی الدین ال ناصر.. و رهبران انتفاضه ونج و رهبرانى از جبهه خلق برای ازادی احواز شهید فهد …. رهبران جبهه عربی ازادی بخش احوازشهید حسین ماضی … جبهه دمکراتیک مردمی احواز شهید محمد علی ساری … ؛ جنبش عربی ازادیبخش احواز شهید علی مطوری …؛جریان دمکرات عرب احواز  شهید محمد نواصری … وحزب تضامن اهواز شهید منصور سیلاوی …  وشهیدان  و رهبران بزرگ دیگری چون شهید احمد مولی و شهید حسن عبیات كه هر كدام به شيوهاى مختلفى شهيد واخرین شهید روز 6  می رهبرفقید جنبش نضال عربی برای ازادی احواز حبیب اسیود نیز به ستارگان احواز پیوست . بدون شک این اعدامها در کوردستان و ازربایجان جنوبی وبلوچستان و ترکمنستان ولرستان نیز انجام گرفته و هرروز ادامه دارد. این اعدامها نه تنها چهره کریه اشغالگران حاکم بلکه چهره فاشیست باصطلاح اپوزسیون دولت اشغالگر ایران را به نمایش گذاشته اداعای دمکراسی خواهی و برابر طلبی آنان رامفتضحانه فاش نمود. 

جبهه دمکراتیک مردمی احواز ضمن تاکید بر ادامه مبارزه ملت عرب احواز تا رسیدن به ازادی و استقلال احواز اعلام میکند که اعدام رهبران ملت عرب احواز نه تنها عزم واراده ملت عرب احواز برای ادامه مبارزه را ضعیف نخواهد کرد بلکه راه مبارزه تا رسیدن به ازادی و استقلال را هموارتر و خشم انقلابی ملت ما  از اشغالگران شعله ورترخواهد کرد  .  

زنده باد احواز  

پاینده باد اتحاد ملل تحت اشغال ایران 

جاودانه باد نام شهدای راه استقلال احواز  

جبهه دمکراتیک مردمی احواز  

www.alahwaz.com

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا