دیدگاه‌ها

چریک و نبردهای چریکی (بخش ۱۲)

گروههای آتش
چریک‌های شهر باید به گروههای کوچک با توانایی قدرت آتش سازمان یابند که هر یک از چهار الی پنج نفر افراد کاملا قابل اعتماد تشکیل شوند. این گروهها اکیداً باید مجزای از هم باشند و طرح عملیات خود را، خودشان تعیین کنند و نباید طرح‌های خود را در اختیار دیگر گروهها قرار دهند. اما اگر بمنظور هماهنگی بین هر گروه رابط تعیین شده است، (فقط یک نفر بعنوان رابط انتخاب شود) تا عملیات قهرآمیز چریکی هماهنگ شوند، این دو نفر برای امنیت گروه متعلق بخود نباید نام و مشخصات اعضای گروه خود را به دیگری بدهد.
همچنین نباید منطقه عملیاتی و ساعت و تاریخ عملیات خود را به دیگری بگوید. آنها فقط برای ردوبدل کردن سلاح و مهمات با یکدیگر در ارتباط هستند. هرچند توصیه میشود حتی‌الامکان هیچ ارتباطی با دیگر گروهها بوجود نیاید.

وظیفه فرماندهی مرکزی طراحی برنامه و خط‌مشی قیام چریکی مسلحانه است. اما اگر در مواردی فرماندهی مرکزی جزییات حمله را نیز به گروه دیکته میکند، بهتر است که برنامه عملیاتی آن گروه بصورت مخفیانه و مجزا به آن گروه ارایه شود. یعنی هر گروه یک برنامه مجزا از گروه دیگر داشته باشد و کسی از این برنامه‌ها مطلع نشود. در هر گروه میان اعضا باید اعتماد کامل حکمفرما باشد و کسیکه در تیراندازی مهارت بیشتری دارد در واقع حافظ جان و امنیت اعضای گروه در خلال عملیات است.

اگر گروه بصورت مستقل عمل میکند و از فرماندهی مرکزی خاصی تبعیت نمیکند، باید خود عملیات را طراحی کرده و اجرا کند.
جز در مواردی که گروه «عملیات و کارهای تعیین شده بوسیله فرماندهی مرکزی» چریکی را انجام می‌دهد، باید به ابتکار خود عمل کند و برای اینکه به این روحیه ابتکار و خلاقیت فرصت عمل و رشد داده شود، باید در سازمان کمترین سختگیری ممکن و بیشترین انعطاف ممکن وجود داشته باشد. به این دلیل که سلسله مراتب حکمفرمایی بر روابط تشکیلاتی سازمانها و گروههای چپ سنتی در میان چریکها هیچ جایی ندارد.

ابتکار و آزادی عملی که به نحوی سودمند خلق ستمدیده باشد مانند، مصادره بانکها، دستگیری عمال رژیم اشغالگر، فرماندهان و نظامیان اشغالگر، اعدام منفورترین عمال رژیم و عوامل مزدور و هر نوع نبردهای تبلیغاتی و غیره، نیاز به مشورت با فرماندهی مرکزی نیست. در ضمن هیچ گروهی نباید برای دست زدن به عمل منتظر دستور از رده بالاتر باشد و هر شهروندی که بخواهد به جنبش چریکی بپیوندد، فقط باید تصمیم بگیرد و اهل عمل و مرد میدان باشد.

با پیگیری این روشها، شما عملاً اجازه نخواهید داد که مسئول این یا آن عملیات از سوی اشغالگران شناخته شود. اما این امر بدان معنا نیست که هر عضوی باید طبق نظر خود عمل کند، خیر!. هر گروه باید تابع فرامین ارشد گروه باشد مگر آنکه موقعیتی پیش بیاید که پیروی از فرامین ارشد، باعث شکست عملیات شود. در اینصورت چریک باید ابتکار عمل خود را نشان داده و همرزمان خود را از مهلکه نجات دهد.

بهرحال تشخیص اینکه مسئول فلان عملیات ویژه چه کسی یا چه گروه چریکی بوده بسیار مشکل و تقریبا ناممکن خواهد شد. هر چه عملیات بیشتری از این قبیل صورت بگیرند، فرماندهی مرکزی روی چنین گروه یا گروههایی بیشتر حساب خواهند کرد و زمینه انجام عملیات بزرگتر با پشتیبانی وسیعتر در نقاط مختلف دیگری بوجود خواهد آمد و مناطق وسیع تری از دست اشغالگران آزاد خواهند شد.
بنابراین با توجه به وجود مقادیر زیاد سلاح و مهمات در میان خلق ستمدیده، میتوان گروههای متعدد چهار یا پنج نفرهٔ چریکی تأسیس کرد و هنگامیکه این گروهها مبارزه مسلحانه چریکی خود را مصرانه و بطور منظم و بدون وقفه تثبیت کردند، میتوان با اطمینان صددرصد گفت این شبکه در هم تنیده چریکی غیرقابل انهدام خواهد بود.

بطور خلاصه، فرماندهی مرکزی دستورالعمل‌ها و خط مشی کلی را تعیین نموده و گروه‌ها بصورت مجزا با ابتکارات خود آنها را به مرحله عمل درمی‌آورند. زیرا ما ، ملت چریک ، هیچ چیز بجز عمل ، نمی‌خواهیم.

ابو عمر
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffars

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا