جبهه

اطلاعيه جبهه دمكراتيك مردمی الأحواز،  اعدام فرزندان ملت کورد را بدست فاشیستهای اشغالگر ایران محکوم ميكند .

فرزندان ملت كورد 

ملل تحت اشغال ايران

ده ها سال است که رژیم فاشیستی و اشغالگر ایران با استفاده از تمامی ابزار سرکوب،  شکنجه،  قتل،  ترور،  تبعید،  واعدامهای پیاپی در تمامی نقاط جغرافياى سياسي باصطلاح ایران جعلی سعی در شکست و توقف مبارزات رهایی بخش فرزندان ملل تحت اشغال نموده ودر این زمینه مرتکب جنایتهایی وحشتناك شده نمونه بارز آن اعدام چهار شهرونداز فرزندان ملت کورد در سپیده دم امروز دوشنبه ٢٩/١/٢٠٢٤بود،  که واکنش گسترده مردم و نهادهای حقوق بشری علیه حکومت فاشیستی ایران را به همراه داشت. 

جبهه دموکراتیک مردمی الأحواز ضمن محکوم کردن اعدام انتقام جویانه فرزندان ملت کورد و فرزندان دیگر ملل تحت ظلم و اشغال از جامعه جهانی وکلیه سازمانهای مدافع حقوق بشر میخواهد که اعدامها را محکوم کرده و ماشین اعدام این جنایتکاران و اشغالگران را متوقف نمايند.

زنده باد مبارزات ملل تحت اشغال إيران براى ازادى و حق تعيين سرنوشت 

جبهه دمكراتيك مردمى الأحواز

٢٩/١/٢٠٢٤

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا