الاحوازملل تحت ستم

برخوردهای امنیتی رژیم اشغالگر و تروریست ایران با کادر درمان در بیمارستانها

برخوردهای امنیتی رژیم اشغالگر و تروریست ایران با کادر درمان در بیمارستانها: اگر از کمبود تجهیزات و وسایل حفاظتی و تعداد بیماران آماری بدهید، برخورد خواهیم کرد!
۱۷ مارس ۲۰۲۰

أمير الأحوازي
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا