تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / شهرداریهای رژیم اشغالگر ایران حتی زباله گردی کودکان کار را هم به پیمانکاران فروخته اند

شهرداریهای رژیم اشغالگر ایران حتی زباله گردی کودکان کار را هم به پیمانکاران فروخته اند

شهرداریهای رژیم اشغالگر ایران حتی زباله گردی کودکان کار را هم به پیمانکاران فروخته اند ؛ سرمایه داری و زور گویی تا کجا جان نحیف بیچارگان را می مکد ؛ تا عمق کثیف و متعفن کیسه های زباله.
۱۵ ژوئن ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This