تازه ترین خبرها
Home / جغرافياي ايران جعلي / تهدید وزیر بهداشت ايران اشغالگر به مرگ

تهدید وزیر بهداشت ايران اشغالگر به مرگ

وزیر بهداشت ایران اشغالگر با چه زبانی بگوید فساد اصلی از بیت الفساد خامنه‌ای است؟


وقتی یک وزیر اقتصاد بگوید بدلیل افشاگری فساد او را تهدید کنند به نظر شما چه کسی می تواند یک وزیر را تهدید به مرگ بکند؟ و سرچشمه فساد کجاست؟

پیشتر درباره فساد فروش ماسک و دارو توسط سپاه تروریستی و بیت الفساد خامنه‌ای خائن و مشخصاً مجتبی خامنه‌ای که مافیای دارو را کنترل می‌کند، گزارش‌هایی تهیه کرده بودیم. انتظار نداشته باشید پس از تهدید شدن وزیر بهداشت باز هم افشاگری بکند و به احتمال زیاد مجبورش میکنند در برنامه‌ای حرف خود را پس بگیرد و از خامنه‌ای ابوالفساد تعریف بکند. ولی دیگر دیر است.

فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply