الاحوازويديوها

کارگران زحمتکش نیشکر قوماط بیش از دوماه در گرمای طاقت فرسا تجمع و اعتصاب و اعتراض میکنند

در حالیکه کارگران زحمتکش کشت و صنعت نیشکر قوماط (سبع اتلال) احواز اشغالی بیش از دوماه است در گرمای طاقت فرسا تجمع و اعتصاب و اعتراض میکنند و حقشان را میخواهند رژیم اشغالگر ایران در پاسخ تنها به همان شگرد قدیمی عوامفریبی و وعده دروغ و فیلم وعکس از حضور اکتفا میکند.

این کارگر زحمتکش جواب مناسبی به این آخوند حقه باز رژیم اشغالگر ایران میدهد . به زبان خود این آخوند که مدعی پیرو امام حسین بودن است و ۴۱ سال است ب روی منبر از محرم و صفر ُروزه میخوانند
۱۷ اوت ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا