تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / ادامه دستگیریها در احواز اشغالی

ادامه دستگیریها در احواز اشغالی

صبح امروز نیروهای امنیتی رژیم اشغالگر ایران با یورش به منزل حامد مزرعه فرزند مجید نوجوان ۱۶ ساله پس از دستگیری وی را به مکان نامعلوم منتقل کردند

آگاهی در بین نوجوانان و جوانان احوازی به حقوق قانونی آنها ، باعث ترس و وحشت مقامات رژیم اشغالگر ایران در احواز اشغالی شده است ، رژیم اشغالگر ایران اخیراً به شدت روی این گروه سنی در احواز اشغالی متمرکز شده است.

قانون بازداشت نوجوانان (زیر ۱۸ سال) وانتقال انها از سوی نیروهای امنیتی رژیم به مکانهای نامعلوم وبی خبری خانوادهای دستگیر شدگان وشکنجه انها ناقض قوانین و ضوابط بین المللی است.
۵ جولای ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This