ب: ملل تحت ستم

حمایت جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” از مبارزات رهای بخش ملت تورک آزربایجان جنوبی

تحقیر و توهین به ملل غیر فارس در “ایران” از طرف اشغالگران فارس به امری روزمره تبدیل شده است. به طوری که در روزنامه ها ،رادیو تلوزیون ، سینما، تئاتر و غیره باطرزی بیشرمانه تاریخ ،تمدن ،زبان و فرهنگ این ملل به باد تمسخر گرفته می شود .هر چند این پدیده ریشه در عقده تاریخی دارد باز خود برتر بینی کذایی و حمایت رژیمهای اشغالگران فارس چه در زمان شاه یا به اصطلاح جمهوری اسلامی موجب شده که این تحقیر و توهین ها روز به روز رکیک تر و شددیدتر می گردد.در تداوم این توهین ها هفته ای پیش در روزنامه طرح نو به طرز شنیئی به تورکها توهين شد که موجب تظاهراتهای اعتراضی ملت تورک در شهرهای آزربایجان جنوبی مانند تبریز ، ارومیه، خوی، زنجان ، و دیگر شهرها مانند تظاهرات تورکها در تهران و شیراز شد.
رژیم اشغالگر و تروریست فارس با اعمال فشار و سرکوب برای جلوگیری از اعتراضات از مناطق اشغالی دیگر نیروهای سرکوب گر را به آزربایچان جنوبی گسیل داد.در جریان سرکوب قیام بر حق ملت تورک آزربایجان جنوبی دهها نفر دستگیر و زخمی شده اند. ولی با تمام این سرکوبهای رژیم اشغالگر فارس مبارزین ملت تورک توانستند نیروهای سرکوبگر را عقب رانده و بر علبه اشغالگران فارس تظاهرات با شعار و خواسته های ملی برقرار کنند.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” ضمن حمایت بی دریغ از جنبش ملی آزربایجان جنوبی مواضع خود را اعلام می کند.
11- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” سرکوب ملت تورک آزربایجان توسط رژیم تروریست و اشغالگر فارس را به شدت محکوم می کند.
22-جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” اعلام میکند که تمامی دستگیر شده گان بدون قید و شرط باید آزاد شوند.
3-جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” اعلام میکند که مبارزات ملت تورک آزربایجان جنوبی بمانند دیگر سرزمينها و كشورهاي اشغال شده توسط تروریزم فارس برای رهایی ملی وحق تعيين سر نوشت و تأسيس دولت مستقل حق طبیعی و مسلم آنها أست و برای بیرون راندن اشغالکران از تمامي شيو های مبارزاتی مشروع استفاده مي كنند.
4- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” اعلام میکند که طبق قعطنامه بین المللی نیروهای اشغالگر ” ایران” هر جه زودتر و بدون قید و شرط باید خاک آزربایجان جنوبی را ترک کرده، اداره آزربایجان جنوبی را به تورکهای آزربایجان تحویل دهد.
5- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” از تمامی ملل غیر فارس میخواهد که با إعلام همبستگی با مبارزات ملت آزربایجان جنوبی رژيم اشغالگر ايران را در همه سرزمينهاي انشغالي مشغول كرده مانع انتقال نیروهای سرکوبگر به آزربایجان جنوبی شوند .
6- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” از فرزندان ملل غیر فارس در ارتش و ديگر ارگانهاي نظامي و امنيتي می خواهد که در صورت اعزام به آزربایجان جنوبی نه تنها از سرکوب ملت تورک امتناء کنند بلکه به صفوف معترضین به پیوندند.
7-جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” از کشورهای همسایه خاصة كشورهاي عرب و تورك و مجمامع بین المللي دعوت میکند که با محکوم کردن رژیم تروريسم ایران از مبارزات ملت تورک آزربایجان حمایت کنند.
٨٨-جبهه ملل برأي حق تعيين سرنوشت از همه نيروهاي و جنبشهاي مترقي و مردمي منطقة كه هيمنك تحت فشار سياستهاي توسعه طلبانه فارسهاي اشغالگر هستند مي خواهد كه با إعلام همبستگي حمايت خويش را از مبارزات بحق ملل تحت اشغال ايران إعلام نمايند.

جبهه ملل برأي حق تعيين سرنوشت (ايران)
٣٠/٠٧/٢٠١٦

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا