تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / انفجار گاز در بازار عامری احواز

انفجار گاز در بازار عامری احواز

آیا سپاە تروریستی و اطلاعات قصد دارند با انفجار، بازاریان عرب الاحوازی را مجبور بە ترک این محل کنند؟!


منابع خبری الأحواز می‌گویند پس از زیر بار نرفتن بازاریان و دست فروشان بازار عامری برای ترک این محل در احواز پایتخت، این انفجار مشکوک روی دادە است.

گزارشات تکمیلی در خبرھای بعدی

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply

Share This