تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / حكم اعدام جاسم حيدرى فعال عرب در ديوان عالى ايران اشغالگر در تهران تاييد شد

حكم اعدام جاسم حيدرى فعال عرب در ديوان عالى ايران اشغالگر در تهران تاييد شد

جاسم حيدرى،فرزند كويت، از اهالى كوى زعفرانيه احواز پایتخت در آذرماه 1396 در تهران بازداشت شد. وی به اتهام واهی “بغى از طريق ارتباط با گروههاى مخالف نظام” در بیدادگاه موسوم به انقلاب احواز پایتخت مجمع قضائى تندگويان واقع در کوی “عامرى” ابتدای نیوساید محاكمه و حكم اولیه اعدام او صادر شده است.

جاسم حيدرى قبل از بازداشت در كشور اتريش پناهنده بود اما سپس به وطن خود یعنی دولت احواز اشغالی بر مى‌گردد و در تهران با يك نقشه برنامه‌ریزی شده بازداشت مى شود.جاسم حيدرى چندين ماه در اوين زير شديدترين شكنجه های جسمى و روحى جهت اخذ اعترافات اجبارى قرار گرفته بود، بطورى كه مادر وی «مرضيه حيدرى»50 ساله توسط نیروهاى اداره اطلاعات احواز پایتخت جهت فشار و اخذ اعترافات اجباری از فرزندش در 20 اسفند ماه 1396 بازداشت شد وسپس مادر او را به زندان سپيدار منتقل و بعد از سپردن وثيقه آزاد کردند.

منابع حقوق بشر از احواز اشغالی گزارش دادند كه اجراى احكام بیددادگاه موسوم به انقلاب تاييد حكم اعدام جاسم حيدرى دو روز پيش در زندان شيبان احواز به او ابلاغ شده است.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This