الاحوازويديوها

احواز اشغالی: تجمع بازنشستگان!

اعتراضات هماهنگ در همه شهرها اشغالگران غارتگر ایرانی را ناچار میکند به خواست‌های برحق بازنشستگان پاسخ بدهند.
آنها زبان منطق را درک نمیکند.

هر جا اعتراضی مشاهده کردید به آن ملحق شوید.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا