ب: ملل تحت ستمبیانه ها

پیغام تبریک جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت بمناسبت روز جهانی زن

درجوامع مرد سالار امروزی حقوق زنان در اقصی نقاط جهان پایمال شده و به یکی از موانع اساسی در پیشرفت جوامع شده است . هر چند در بسیاری از کشورهای پیشرفته و دمکراتیک تا حدودی این حقوق برآورد شده ولی در کشورهای مرد سالار و عقب مانده ای مانند ایران حقوق زن بکلی پایمال شده و به قطع می توان گفت که زن از هیچ حقی برخوردار نیست .

فرهنگ مرد سالارضد زن ایران که در طول تاریخ با کسب قدرت سیاسی این فرهنگ ضد زن را گسترش داده بطوری که شعرای مثل فردوسی که مایع افتخار فاشیستهای فارس است با اشعاری مانند:

زن و اژدها هر دو در خاک به جهان پاک از این هردو ناپاک به

پس پرده هر که دختر بود
اگر تاجداراست بد اختر بود

زنان را ستای سگان را ستای
که یک سگ به از صد زن پارسای

و صدها بیت دیگر متاثر از افکار ارتجاعی آن موجب شده تا زن از جامعه به حاشیه رانده و از حقوق اولیه انساتی محروم شود . بطوری که امروز حتی اختیار انتخاب پوشش خود را نیز ندارد. خصوصا زنان منسوب به ملل غیر فارس تحت ستم ایران زیر فشار مضاعف چندین برابر بیشتر از زنان فارس ظلم دیده حتی طبق قوانین جدید حق تکلم با فرزند خود به زبان خودرا نیز ندارد ویا حق نام نهادن فرزند خود به غیر از اسامی فارسی را ندارد.

باتمامی این فشارها زنان زیر ستم دوشادوش هم با اراده ای فولادین سکاندار عصیان اخیر بر علیه ارتجاع غالب و مغلوب بوده و توانست رژیم اشغالگر ایران و افکار ضد زن حاکم بر جامعه را تا حدودی عقب رانده و قدرت نمائی کنند و می رود که حقوق پایمال شده خود را برپا نماید.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” معتقد است تا زمانی که شر اشغال دفع نشود هیچ حقی ولو ناچیز از حقوق ملل قابل دسترسی نیست از آن جمله حقوق زن. لذا برای رسیدن به حقوق برابر زن و مرد باید دست در دست هم داده ابتدا اشغالگران ایرانی را از سرزمینهایمان بیرون کرده
برابری حقوقی زن ومرد و آزادی سیاسی اجتماعی را درجامعه سکولار تامین نماییم .

به امید پیروزی مبارزات ملل و برابری زن ومرد در جامعه آزاد فردا جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” روز جهانی زن را به تمامی زنان دنیا خصوصا زنان دربند رژیم اشغالگر ایران تبریک گفته به اتحاد مبارزاتی برای دست یابی به اهداف آزادیخواانه دعوت میکند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت” ایران”
۸ مارچ ۲۰۲۳

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا