الاحوازب: ملل تحت ستمبیانه هاجبههملل تحت ستمگزارش ها

عیلام: تمدن سامی

عیلام: تمدن سامی

عیلام تمدنی است سامی و از قدیمی ترین تمدن‌های باستانی جهان بشمار می‌رود. تمدن عیلامی به “عیلام بن سام بن نوح” منتسب است و بهمین جهت نام عیلام بدان اطلاق می‌شود. اما برخی باستان‌شناسان می‌گویند که نام عیلام به مردمانی که در ارتفاعات عراق و پیش از برادران سومری خود زندگی می‌کردند اطلاق می شود، پژوهشگران می‌گویند که عیلامی‌ها از تمتي ها یعنی خداپرست بوده‌اند و این نام بدین سبب به آنها اطلاق می شود که اینان از ساکنان سرزمین های مقدسی همچون سوس، سوسان وبیت حوزیا بوده‌اند که در دوران انبیاء بزرگ الهی همچون حضرت ابراهیم(ع) معابد و نیایشگاههای توحیدی متعددی در این سرزمین ها بنا شد. در این تمدن پرشکوه اختراعات و ابداعات فنی، اقتصاد پیشرفته، روابط سیاسی جهانی و نیز روابط حسنه با دیگر دول همسایه، زبان و خط رایج بین ملتها از مظاهر این تمدن باستانی است. به همین دلیل مفهوم “تمدن” به سرزمین عیلام اطلاق می‌گردد.

عیلام تمدنی است که از سوس شروع گشت و تا جیرفت در کرمان کنونی و از شرق تا سرحدات هندوستان و از سمت غرب به عراق و از جنوب به خلیج عربی و از جنوب شرقی به عمان گسترش یافت. سوس پایتخت دینی و سیاسی تمدن عیلامی بود، شهر سوس شهر دینی مقدسی در نزد تمدن‌های نژاد سامی بشمار می‌آمد.

پرفسور: حسین فرج الله

کانال المقاطعون الأحوازية

مرکز اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک مردمی الأحواز

مترجم: فؤاد فرج پور

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا