Home / گزارش ها / الاحواز / قطره‌ای از دریای فساد نظام!

قطره‌ای از دریای فساد نظام!

فیش حقوقی یکی از سه شغل “آیدین مولازاده” عضو هیئت مدیره کفش ملی که بیش از 20 میلیون و 300 هزار تومان است!

آیدین مولازاده از بستگان نزدیک “ابراهیم رئیسی” و در حلقه فساد رئیس دستگاه قضایی قرار دارد. وی قبلا بازرس ویژه مدیرعامل صندوق بازنشستگی نیز بود و اسناد اختلاس میلیاردها تومان را در صندوق بازنشستگی مخفی و نابود کرده است.

فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply