تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / تجمع رانندگان بخش خصوصی واحد تهران شرکت ندای به آوران

تجمع رانندگان بخش خصوصی واحد تهران شرکت ندای به آوران

تجمع رانندگان بخش خصوصی واحد تهران شرکت ندای به آوران دراعتراض به عدم پرداخت حقوق با شعار:
مدیر بی لیاقت استعفا استعفا
۷ جولای ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This