تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / بازداشت جوانان جوياى كار و معترض به استخدام غير بوميان در شركت نيشكر #دعبل_خزاعى توسط نیروهای امنیتی رژیم اشغالگر ایران

بازداشت جوانان جوياى كار و معترض به استخدام غير بوميان در شركت نيشكر #دعبل_خزاعى توسط نیروهای امنیتی رژیم اشغالگر ایران

اين جوانان جویای کار از روستاهاى موران و عميشيه(نواصر) كوت عبدالله احواز پایتخت هستند.
۱۸ اوت ۲۰۲۰


امیراحوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This