Home / دیدگاه‌ها

دیدگاه‌ها

احواز اشغالی، آتش زیر خاکستر

ايرانيهای مهاجم ابتدا با سیاست کشتار جلو آمدند، با این فرض که عرب احوازی خواهد ترسید و عقب می‌نشیند. سپس نفت و گاز را دزدیدند، رودخانه هایمان را بسرقت بردند. به اینها اکتفا نکردند و زمینها و کشاورزی ما را ...

Read More »

مشروعيت سياسى و تاريخى الأحواز اشغالى

الاحواز و ملت عرب صاحب بی چون و چرای آن در بیش از نه دهه از اشغال نظامی توسط رژیم غارتگر ایرانی، شاهد بی عدالتیهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی غیر مسبوق و بیش از حدی بوده است.الاحواز سرزمينى با ...

Read More »

انفجارهای پالایشگاه تهران کار نیروهای داخلی و تسویه حساب بوده یا حمله خارجی!؟

حکومت اشغالگر ایران میگوید علت نشتی گاز مایع بوده! لطفا با دقت بیشتر به عکس نگاه کنید این عکس کاملا گویاست. چند سوال:١- این چه آتش سوزی و نشتی بوده که بهم متصل نیست و یکپارچه نیست بلکه سه نقطه ...

Read More »

انتخابات خرداد و دو کار ناتمام خامنه‌ای، قبل از رفتن

آنچه در صحنه نمایش انتخاباتی ایران اشغالگر دیده می شود، ماموریت اصلاح طلبان (پلیس خوب رژیم) است به این شگرد که تا میتوانند تبلیغ کنند که چون رئیسی، کاندید رهبری و اصولگرایان است، پس مردم شرکت نمیکنند. در نتیجه رئیسی ...

Read More »

(( ماشين ترور آخوندها در گذرگاه تاريخ ))

سيد على طباطبايى حقيقت رژيم آخوندى براى تمام ملت هاى تحت اشغال آنها، كاملا بر ملاشده و چهره ى واقعى شعارسرايى ها و دروغپردازى ها، به ته خط رسيده است تا جايى كه ملت ها براى احقاق حقوق حقه خود صدها ...

Read More »

احواز اشغالى در حال نابودی

احمد غافلی زاده جلیعه منطقه محروم « كوت عبدالله » یا همان شهرستان « کارون » در جنوب شهر احواز پايتخت واقع شده و شامل بیست روستا و محله است .این منطقه به معنای واقعی از همه چیز محروم است ...

Read More »

قیام بزرگ ١۵ آوریل ٢٠٠۵ احواز اشغالی

ناگهان اعتراضات گسترده ملت بزرگ عربی در شهر احواز پایتخت در شمال احواز اشغالی آغاز گردید. این قیام بزرگ در ١۵ آوریل ٢٠٠۵ آغاز شد و چندین هفته ادامه داشت. در ابتدا، وزارت کشور جعلی موسوم به ایران اظهار داشت ...

Read More »

نقش جوانان احوازى در قیام 15 آوریل ٢٠٠٥

جوانان در هر جامعه ای به دلیل برخورداری از استعدادهای فراوان نقش تعیین کننده و اثر گذار را در شکل گیری قیام دارند. در قیام 15 آوریل 2005 شاهد این رویداد عظیم از سوی جوانان عرب در احواز اشغالی بر ...

Read More »

قیام بزرگ 15 نیسان 2005 در الأحواز اشغالی

درطول سالهای اشغال دولت الاحواز مردم شاهد قیامهای زیادی بودند که در آن قیام، نفی و رد کردن حکومتهای مختلف ایران چه در دورهای رضا خان و پسرش و چه در زمان حکومت جمهوری اعدامی آخوندی،که در هر دوره از ...

Read More »

الاحواز از بدو اشغالگری ایران تا به امروز!

احواز، سرزمینی عربی و اشغال شده واقع در سمت شرقیِ خلیج عربی و ما بين ایران و عراق و از شمال هم مرز ما کوردستان اشغالی می‌باشد. که نزدیک به صد سال تحت اشغال نظامی و تاراج اقتصادی فرهنگی ایران ...

Read More »