تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / کمپین “میثاق الاحواز العربیه”

کمپین “میثاق الاحواز العربیه”

در چند روز گذشته به ابتکار اندیشمندان، سیاستمداران و دیگر فرزندان امت بزرگ جهان عرب کمپین ملی بزرگی آغاز گشت که بسیاری از شرکت کنندگان آنرا حرکتی استراتژیک و تاثیرگذار در حمایت و پشتیبانی از اهداف ملت عرب الاحواز اشغالی در مقابله با سیاست‌ها و برنامه‌های تهاجمی و اشغالگرانهٔ ایران برشمردند.

این کارزار بزرگ ملی‌‌‌_عربی که با عنوان “میثاق الاحواز العربیه” کلید خورد، با استقبال فراوان متفکران، سیاستمداران، متخصصان رسانه‌ها، سران طوایف عرب، روشنفکران و نویسندگان بسیاری از کشورهای عربی مواجه گشت.
هدف بنیادین این کارزار معرفی و شناساندن الاحواز العربیه بعنوان یک دولت عربی است که توسط ایران صفوی اشغالگر تروریستی به اشغال نظامی درآمده است. واقعیتی غیرقابل انکار که آزادسازی این دولت و سرزمین عربی را، بعنوان یک وظیفه ملی_عربی در سطح منطقه و جهان عرب معرفی کرده است.

در این کارزار تمامی افراد شرکت کننده بر موضوع الاحواز العربیه اشغالی صحه گذاشته و تأکید کردند که عادی سازی روابط دول مطبوع آنها با ایران صفوی اشغالگر، خیانت به روح انسانیت و آرمان‌های والای ملت‌های بزرگ عربی است.
ابتکار عمل این اندیشمندان در برگزاری این کمپین به طرز چشمگیری باعث شد تا موضوع الاحواز العربیه که میرفت بدست فراموشی سپرده شود، بار دیگر در جهان عرب و نیز سازمان‌های بین‌المللی ذیربط بر سر زبان‌ها بیفتد.

سخنگوی رسمی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز، آقای منصور ابوسعدالاحوازی در بخشی از سخنان خود با اشاره به موضوع اشغال نظامی الاحواز و تببین سیاست‌های کلی ایران اشغالگر بر ضد الاحواز العربیه، به جهش‌ها و تحولات کیفی ملت‌های عرب در شناخت ماهیت وجودی ایران اشغالگر و نیز موضوع خلیج العربی نیز اشارات مهمی کرد.
وی از سوی این جبهه از تمامی شرکت کنندگان و برگزارکنندگان این کمپین کمال قدردانی را بعمل آورد و وعده داد که این گام، همراه با اقدامات ابتکاری دیگری در آینده نزدیک که مورد حمایت ملت‌ها و دول عربی قرار خواهد گرفت، ادامه خواهد یافت.

فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply

Share This