Home / بیانه ها / اطلاعیه جبهه دمکراتیک مردمی احواز

اطلاعیه جبهه دمکراتیک مردمی احواز

جبهه دمکراتیک مردمی احواز کشتار دوشنبه سیاه 23/02/2021 ملت بلوچستان اشغالی بدست نظام اشغالگر ایران را محکوم میکند.

بلوچستان اشغالی با وجود معادن غنی گشوده وناگشوده فلزی کشت محصولات سود آور صادراتی شرایط ممتاز برای فعالیتهای شیلات و زراعی درتمام فصول سال دارد. دسترسی به آبهای آزاد برای تصدی نقش بازرگانی ترانزیت خارجی میان اروپا وآسیای مرکزی با دارا بودن مناطق آزاد تجاری ثروت عظیمی را در نهفته است.
ولی با این همه ثروت خدادادی ۷۰ درصد این ملت زیر خط فقر زندگی میکنند که باعث و بانی این درصد بالایی از فقر اشغال این سرزمین است.
این اشغال به ۴۲ سال نظام اشغالگر آخوندیسم ایران بر نمی گردد بلکه به “۹۵” سال قبل توسط پادشاه خود خوانده <<رضا شاه>> و <<فرزندش>> برمیگردد نظام اشغالگر آخوندیسم ایران سیاست همان (پدر و پسر) را در پیش گرفته.

نظام اشغالگر آخوندیسم ایران بار دیگر جنایتی مرتکب شد اما در شکلی این بار وسیعتر برگ ننگین وخونینی در تاریخ جنایتش ثبت کرد وآن به گلوله بستن فرزندان ملت بلوچستان اشغالی است.

سوختبران بلوچ که فقط برای زنده ماندن زندگی میکنن سوختبرانی که با فروش گالن سوخت بتوانند نانی بر سفره کم رنگ خانواده هایشان باشد اما نان آن روز بر سر سفره این خانواده ها نیامد نظام اشغالگر آخوندیسم ایران با <<شهید>> و <<مجروح>> کردن ده ها نفر از این نان آوران زحمتکش خانواده هایشان را عزادار کرد.

ملت بلوچستان اشغالی پر از خشم خفته در سینه به خیابان آمدند وبا بستن راههای مهم در مقابل ساختمانها و اماکن حساس نظام اشغالگر ایران مانند فرمانداریها واستانداری وپادگانهای انزجار خود از نظام اشغالگر ایران به نمایش گذاشتند.
جبهه دمکراتیک مردمی احواز این جنایت وحشیانه نظام اشغالگر آخوندیسم ایران در حق ملت بلوچستان اشغالی را قویاً محکوم میکند وبه خانواده شهدا این جنایت تسلیت عرض میکند وبرای مجروحان شفای عاجل خواهان است.

جبهه دمكراتيك مردمي احواز
www.alahwaz.com
23/02/2021

https://t.me/adpffarsi
http://WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply

Share This