تازه ترین خبرها
Home / دیدگاه‌ها / زوزهٔ كفتار نه از روي غرور است، كه از روی شكست و ناكامی ابدی است

زوزهٔ كفتار نه از روي غرور است، كه از روی شكست و ناكامی ابدی است

نظام منحط آخوندي كه دستانش تا مرفق آلوده به خون آزادمردان ملت هاي تحت اشغال است، غرق در لجنزار بدنامي تاريخي خود گشته و طناب پوسيده سياست هايش ديگر به جايی بند نمی‌شود چون براي تمام جهان نخ نما شده است. نظام سعي ميكند تا بر روي تمام شكست ها و ناكامي ها و بدنامی هایش، سرپوش گذاشته و در زير آن خود را پنهان نمايد. غافل از اينكه اين بازي ها، ديگر تكراري شده اند و سياستهای پروپاگاندای نظام هيچ گوش شنوایی ندارد.
ماهیت تهوع آور نظام آخوندي، نظامي كه چندين سال داعيهٔ دفاع صُوری از مردم مظلوم فلسطين را دارد و سالانه ميليون‌ها دلار از پول نفت غارت شدهٔ الأحواز اشغالی را خرج پوشش‌های نمایشی اش مينمود تا با تبليغات گسترده برای فلسطين، مسالهٔ مهم اشغال نظامی الأحواز و تاراج ثروت‌های هنگفت آن را از دید انظار و اذهان عمومی پنهان کند، سرانجام ماهیت واقعيش برای همه برملا شد.
نظامي كه روزگاری به وصيت پيشواي تروريست خود يعني خميني، ادعاي صدور انقلاب و كشور گشايي منطقه را داشت امروز این نظام اشغالگر منحط همانند یک فلك زده، لحظات آخر قبض روحش را انتظار می‌کشد. ديگر حنای سياست این آخوندها و این نظام چپاولگر رنگي ندارد.

به سبب تحريم هاي كمرشكن اخیر آمريكا و متحدانش، اقتصاد ايران جعلی مدت هاست که نالهٔ سقوط خفت بارش را ضجه ميكشد و فقر و بي عدالتي و اعتصابهای روزانه گوش آخوندهايش را كر كرده است. ارزش پول (پول تحمیلی موسوم به “پول ملی”) به پايين ترين سطح خود در صد سال گذشته رسيده است و باعث شد تا تمامی كارگاهها و صنايع درون این جغرافیای سیاسی جعلی ورشكسته شوند.
مردم منطقه از تفرقه افكنی قومی و عقيدتي نظام آخوندي ديگر به ستوه آمده‌اند و خواهان پايان اشغالگری و دخالت‌های ایران اشغالگر هستند.
برملا شدن پروندهٔ اعدامی هاي سال٦٧ و افشای اسرار این پرونده‌ها در شبكه‌های اجتماعی سبب روشن شدن برگ سياه ديگری از چهرهٔ پليد و منفور نظام ملایان شده است.
افزایش اعدامهای بی پایه و اساس و بدون محاكمه و اخذ اعترافات اجباری زير خشن ترين شكنجه ها و پرونده سازی ها علیه فعالان سياسی و اجتماعی كه تا همين لحظه هم جريان دارند، تنها بخش كوچكی از جنایت‌هایی است كه نظام تروريست آخوندی مرتكب شده است.

یک حقیقت بسیار مهم:

شعله ور شدن آتش جنگ بين ارمنستان و آزربايجان كه به سبب اقدامات مداخله جويانه ايران اشغالگر صورت گرفت، به دليل مطرح شدن رسمی قضيه اشغال نظامی الأحواز در محافل سياسي و عمومی منطقه و جهان صورت پذيرفت كه خواستار پایان بخشیدن فوري به اشغال آن از سوي نظام ايران بودند. نظام سعی دارد تا با حمايت از ارمنستان، به زعم خود موضوع احواز اشغالی را از اذهان عمومی در منطقه و جهان براي مدتي به حیطهٔ فراموشی سوق دهد اما ديگر تاريخ عوض شده است و ملت ها آگاه تر شده اند و سياست هاي مضحكانه نظام ديگر فريب شان نمي دهد.

کشور آزربايجان در صورت پیروزی و جدا شدن آزربايجان جنوبی اشغالی از ایران و اهمیت سوق الجیشی و استراتژیک الاحواز اشغالی و همچنین ايجاد اتحاد بسیار مستحکم میان دو ملت تُرک و عرب می‌تواند شما را به جواب بسیاری از پرسش‌ها در این زمینه برساند.

نظام فاشيستي براي برون رفت از اينهمه پرونده‌های سياه به دنبال سيناريويي است تا خود را براي هميشه از منجلاب خونخواری و بی‌آبرویی بیرون بكشد و به همین دلیل از كوچكترين اتفاقاتی که در بطن جامعه رخ می‌دهند، سعي ميكند تا بهره سياسي خود را از اين اتفاقات کسب کند. امشب ديديم كه پس از مسابقه فوتبال بين دو تيم پرسپوليس ايران و النصر عربستان كه به برد ناپلئوني پرسپوليس منجر شد هجوم مردم در خيابان ها و شعار سر دادن آن ها بر ضد ملت عرب با هدف تحريك احساسات ملت عرب الأحواز اشغالی و برگزاری مراسم نژادپرستانه و از پيش برنامه ريزي شده، چيزی جز نقشه‌های شوم سپاه تروریستی پاسداران و بيت الفساد خامنه‌ای براي رهايی نظام از پرتگاه سقوط نيست. ايجاد فتنه جديد ميان ملت‌های غیرفارس تحت اشغال ایران و سوء استفاده از اين جو ملتهب از پیش ساخته شده، خواسته نظام است.
نظام از هر فرصتی براي سياسی كردن جو جامعه و جبهه گيری عليه ملت‌های غیرفارس تحت اشغال خود(تفرقه‌افکنی) و يا أحزاب و يا كشورهای منطقه، در جهت اهداف فاشيستی خود، ابايي ندارد و قرباني شدن ميليون ها انسان، در جهت تحقق بقايش بر سر قدرت حق خود ميداند.
نظام تروريستی ايران بداند كه با اجراي اين شگردهاي شكست خورده و واخورده، چالهٔ مرگ خود را حفر و دیري نخواهد گذشت تا منتظر دفن كالبد پوشالي و متعفن نظام ترور، باشيم.

زنده باد آزادي
زنده باد ملت عرب الأحواز
درود بر ملت عرب الأحواز

علي طباطبايي 

مركز اطلاع رساني جبهه دمكراتيك مردمي الاحواز

 

About Admin

Leave a Reply