تازه ترین خبرها
Home / Uncategorized / مقامات اشغالگر فارس از ترس حملات مقاومت مردمى احواز اقدام به بازداشت هاى گسترده اى كرد

مقامات اشغالگر فارس از ترس حملات مقاومت مردمى احواز اقدام به بازداشت هاى گسترده اى كرد

 

 ابوصفوان الاحوازي: مركز اطلاع رسانى جبهه دمكراتيك مردمى احواز


 نيروهاى اطلاعات اشغالگر فارس در شهر عبادان دست به بازداشت هاى گسترده اى زدند.
  براساس خبرهاى رسيده به مركز اطلاع رسانى جبهه دمكراتيك مردمى احواز از منابع جبهه دمكراتيك مردمى احواز، نيروهاى اطلاعات اشغالگر فارس و همراه با آن نيروهاى سپاه پاسداران به سوى خانه هاى شهروندان احوازى در شهرك الطابوق واقع در شهر عبادان به بهانه جستجوى اسلحه يورش بردند. 
اين منابع تاكيد مى كنند كه اطلاعات اشغالگر فارس اقدام به دستگيرى ده ها تن از جوانان شهرك الطابوق زدند كه بعد از ضرب و شتم آنان مقابل مردم آنها را به مكان هاى نامعلومى بردند.  اين منبع أضافه مى كند كه بعد از اينكه مقاومت مردمى آزادى بخش احواز حمله هاى خود را به سمت مراكز امنيتى و اقتصادى اشغالگر فارس افزايش داده است، نيروهاى اطلاعات اشغالگر فارس دست به اين بازداشت هاى گسترده زدند.


شايان ذكر است كه با تشديد فعاليت هاى احوازى در شهر ژانويه جارى، اشغالگران دست به اتخاذ اقدامات امنيتى شديدى كرده اند با اين خيال كه از گسترش مقاومت مردمى احواز جلوگيرى كنند.
مركز اطلاع رسانى جبهه دمكراتيك مردمى احواز


30.01.2017
www.alahwaz.com

About مركز اطلاع رسانى الاحواز

Leave a Reply