ب: ملل تحت ستمبیانه هاجبهه

اطلاعيه جبهه دمكراتيك مردمي احواز “سياستهاي توسعه طلبانه دولت اشغالگر ایران در مرزهای جمهوری ازربایجان را محکوم میکنیم”

اطلاعيه جبهه دمكراتيك مردمي  احواز

سياستهاي توسعه طلبانه دولت اشغالگر ایران در مرزهای جمهوری ازربایجان را محکوم میکنیم .

ملت همرزم و مبارز ترک ازربایجان

ملل تحت اشغال ایران

سیاستهای توسعه طلبانه و تروریستی دولت اشغالگر ایران که کشورهای منطقه را بیش از چهار دهه به جنگهای داخلی  و برادر کشی کشانده ودر این زمینه ملیونها انسان بی گناه کشته یا با ترک خانه و کاشانه و وطن خویش همینک در چادرهای پناهندگی زندگی میکنند، . همینک با تهدید کشور برادر و همرزم جمهوری ازربایجان سیاستهای توسعه طلبانه خویش را دنبال میکند. سیاستهای تروریستی و تروریست پروری که منجر به فقر و بدبختی ومحاصره اقتصادی و سیاسی کشور اشغالگر ایران شده و همینک این دولت غرق در بحرانهای داخلی واقلیمی و بین المللی است .

ملت دلیرو همرزم ترک ازربایجان

ملت عرب احواز که دهها سال است برای استقلال سرزمینها دولت خویش مبارزه میکنند و همیشه در صفوف اولیه مبارزه علیه تروریسم و سیاستهای اشغالگران ایرانی است. مواضع خود را چنین اعلام میکند .

1-         جبهه دمکراتیک مردمی احواز سیاستهای توسعه طلبانه دولت اشغالگر و تروریست ایران در مرزهای جمهوری ازربایجان را شدیدا محکوم میکند. 

2-         جبهه دمکراتیک ازمواضع اصولی و قانونی جمهوری ازربایجان در دفاع از مرزها و حقوق ملی خود حمایت میکند و همراه ملت ازربایجان و جمهوری ازربایجان در یک سنگر علیه اشغالگران مبارزه میکند . 

3-         جبهه دمکراتیک از فرزندان ملت عرب احواز و دیکر ملل تحت اشغال که بالاجبار در صفوف نیروهای مسلح تروریستی اشغالگران جای دارند میخواهد که از هرگونه شرکت در حمله نظامي  به مرزهای جمهوری ازربایجان امتناع کرده و به صفوف مبارزان ملل تحت اشغال بپیوندند.

4-         جبهه دمکراتیک مردمی احواز از کلیه نیروهای ملی عرب در عراق و سوریا و یمن و لبنان و جای جای کشورهای عربی که خواهان متوقف کردن سیاستهای توسعه طلبی تروریستهای ایرانی  در کشورهای عربی هستند . در کنار ملت تورک ازربایجان قرار گرفته و همگام با انان علیه اشغالگران ایران در یک سنگر باشند.

5-         جبهه دمکراتیک مردمی احواز از سازمانهای بین المللی میخواهد که به مسئولیتهای قانونی خود عمل کرده سیاستهای تجاوز کارانه دولت اشغالگر ایران را محکوم کرده و با ان مقابله کنند .

فرزندان ملت هسنگر تورک ازربایجان

سیاستهای اشغالگران دولت ایران به منظور اشغال سرزمینهای جمهوری ازربایجان و دخالت در شئون داخلی ان نه تنها شکست خورده بلکه یقینا در جهت متحد کردن ملت تورک ازربایجان در دوسوی ارس و جهان تورک و ملل تحت اشغال در جغرافیای موسوم به ایران و منطقه خواهد شد که بدون شک منجر به شکست دشمن مشترک و تفکک دولت ساختگی و پوشالی ایران خواهد شد .

پیروز و پاینده باد وحدت مبارزاتی ملل تحت اشغال ایران

متحد وباهم  براي رسيدن به استقلال و ازادي

جبهه دمکراتیک مردمی احواز

2/10/2021

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا