دیدگاه‌ها

چریک و نبردهای چریکی(بخش چهارم)

استراتژی و تاکتیک چریکها

استراتژي و تاکتیک هیچ گاه جزء هدفی که دو طرف براي خود تعیین کرده‌اند و وسائلی که براي رسیدن به آن بکار میبرند، معرف چیز دیگري نیست. این وسائل استفاده از همه نقاط ضعف حریف را نیز شامل می شود. جنگ چریکی یعنی عملیات ناگهانی، خدعه، شیبخون و نابودی دشمن در یک زمان کوتاه. از آنجائی که چریک، گروهی است مسلح و بطرز وسیعی از دید دشمن بدور است غافلگیر کردن دشمن همیشه میسر خواهد بود و اجراي آن وظیفه جنگجویان چریک می‌باشد.

طرز عمل چریکی با جمله «زخم بزن و بگریز» خلاصه می‌شود و این بیانگر این واقعیت است که باید زخم زد، گریخت، مترصد شد، کمین کرد، دوباره بازگشت، دوباره زخم زد و از نو گریخت و براي دشمن مجالی برای استراحت و تجدید قوا باقی نگذاشت.
این عقب نشینی و احتراز از نبرد رو در رو در ظاهر روشی منفی به نظر می‌رسد ولی در واقع همه اینها نتیجه استراتژي عمومی جنگ چریکی است که مانند هر جنگ دیگري
هدف نهائی آن نیل به پیروزي و نابودي دشمن است. بنابراین جنگ چریکی تنها یکی از مراحل مبارزه را تشکیل می دهد.
مرحله مذبور به تنهائی براي نیل به پیروزي کافی نیست. این نوع جنگ باید آنقدر توسعه یابد که ارتش چریکی با رشد دائمی خود تمام خصوصیات یک ارتش متعارف را بدست آورد. در این زمان است که براي وارد کردن آخرین ضربه بر دشمن و به چنگ آوردن پیروزي آماده خواهد بود.
همانطور که در جنگهاي جدید یک فرمانده تیپ نباید در پیشاپیش افراد خود کشته شود، جنگجوي چریک به منزله سردار خویش محسوب میشود، پس باید در حفظ جان خود بکوشد. البته وي براي جان باختن آماده است ولی جنبه مثبت جنگ چریکی در این است که هر سرباز چریک نه به خاطر آرمان بلکه به خاطر تبدیل آرمان به واقعیت جانبازي میکند.
پایه وجود جنگ چریکی همین است.
ابوعمر
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffars

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا